RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ DERIVADA DE L’ADOPCIÓ DE MESURES RESTRICTIVES: INDEMNITZACIONS PER DANYS I PERJUDICIS

You are here:
Go to Top