Dret Públic

LA REFORMA DE LA LLEI HIPOTECARIA

  I.- ANTECEDENTS   La normativa de la Unió Europea juga un paper cada cop més influent i protagonista en els Ordenaments Jurídics dels Estats Membres; i, concretament, n’és una prova recent l’última reforma de la Llei Hipotecària. Aquesta darrera modificació normativa s’ha presentat amb un doble objectiu: En primer lloc, adaptar la legislació espanyola…

PLUSVÀLUA

La polèmica al voltant de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, popularment conegut com la plusvàlua municipal, ja fa anys que porta cua, sobretot, arran de l’esclat de la crisi econòmica que ha travessat el país. Tot i això, la recent sentència del Tribunal Constitucional n’aclareix alguns extrems. El Tribunal Constitucional…