Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

La importància dels Incoterms en les compravendes internacionals

Gràcies a la internacionalització de les empreses és possible intercanviar mercaderies i serveis amb tercers països, lo qual fomenta que l’economia mundial segueixi en constant desenvolupament.   Aquests intercanvis entre mercantils sempre han d’anar reforçats d’un contracte de compravenda internacional on s’hi hauran d’incloure aspectes clau, com ara: qui s’encarregarà d’embalar la mercaderia, de carregar-la,…

Dret Públic

La presentació d’Ofertes fora de termini i l’emprempta electrònica

La Llei de Contractes del Sector Públic exigeix ​​que les ofertes dels licitadors siguin presentades en temps i forma, complint amb els requisits establerts pels respectius plecs de clàusules administratives. En aquest context, el propi ritme de treball de les empreses licitadores provoca sovint que la preparació i presentació de les diferents ofertes per participar…