Urbanisme

DRET PRIVAT I D’EMPRESA: MATÈRIES EN LES QUALS CAL PARAR UNA ESPECIAL ATENCIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DEL COVID 19

  Benvolguts;   Segurament se’ns fa difícil de preveure totes les conseqüències de l’actual situació per a les nostres empreses i persones, i l’abast de la imminent crisi que tothom sembla preveure, però de la qual ningú en coneix la durada, intensitat o extensió.   En les properes setmanes i mesos caldrà prendre les decisions…

Urbanisme

DRET PUBLIC: MATÈRIES EN LES QUALS CAL PARAR UNA ESPECIAL ATENCIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DEL COVID 19

  Benvolgudes/ts;   La declaració de l’Estat d’Alarma i la suspensió dels terminis administratius i judicials, ens està provocant ja unes conseqüències negatives que cal minimitzar, pal·liar i solucionar.   Per tal d’ajudar-vos i acompanyar-vos en la presa de decisions, al mig de la complexitat derivada de la preocupació per la salut de les persones…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

L’EQUILIBRI ECONÒMIC DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ D’OBRES I SERVEIS ADJUDICATS AMB ANTERIORITAT A L’ENTRADA EN VIGOR DE L’ANTIGA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

  La modificació de l’article 34 del RDL 8/2020, pot originar una problemàtica respecte l’equilibri econòmic dels contractes de concessió d’obres i serveis adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’antiga Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre).   Des de CORSUNSKY & MORE ADVOCATS considerem que és important…

Especialitats

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS EMPRESAS EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA

  Apreciados clientes   Actualmente una de las principales preocupaciones de los que nos dedicamos a desarrollar una actividad mercantil, ya sea como empresa o autónomos, es la situación en la cual quedan los diferentes contratos que tenemos suscritos, en el contexto del estado de alarma provocado por la pandemia que estamos sufriendo.   Todas…

Especialitats

LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS DE LES EMPRESES EN L’ACTUAL SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA

  Benvolguts   Actualment una de les principals preocupacions dels que ens dediquem a desenvolupar una activitat mercantil, ja sia com a empresa o autònoms, és quina és la situació en la qual queden els diferents contractes que tenim subscrits, davant l’estat d’alarma provocat per la pandèmia que estem patint.   Totes les empreses disposem…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

MESURES URGENTS EN AMBIT DE SOCIETATS

Benvolguts, Benvolgudes,   Com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, ahir el govern espanyol va publicar, per mitjà del Reial Decret-Llei 8/2020, una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social. Entre aquestes mesures, n’hi ha de molt importants que afecten…